info@escortedolls.be

Maak kennis met een nieuw soort intimiteit....

Privacy policy

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van escortedolls.be. Escortedolls is er zich zeer goed van bewust dat het belangrijk is om te zorgen voor een afdoende bescherming van uw persoonsgegevens. Escortedolls streeft er daarom naar om u de best mogelijke garantie te verlenen ter bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens slechts te gebruiken overeenkomstig het wettelijk kader en de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op Escortedolls.be kan u anoniem surfen, maar voor bepaalde doeleinden zullen we toch gegevens van u nodig hebben en Escortedolls is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit wil zeggen:

dat we u persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
– dat de verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die nodig zijn, voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– dat we uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– dat wij technische en organisatorische maatregelingen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn
– dat er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
-dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Escortedolls is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(hierna “Privacycommissie” genaamd), met zetel te
1000 BRUSSEL,
Hoogstraat 139
(Tel: +32(0)2/213.85.40
Fax: +32(0)2/213.85.65
E-mail: commission@privacycommission.be)

De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.
Heeft u nog vragen over onze privacyverklaring en wenst u contact hierover op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens:
Maatschappelijke zetel:
Escortedolls
Kerkstraat 19
9080 Zaffelaere
info@escortedolls.be

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 21/12/2018